U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
WYKAZ UCHWAŁ W SPRAWIE NAZEWNICTWA ULIC I PLACÓW

L.p.
Nadana nazwa ulicy, placu,
osiedla, ronda
Numer uchwały
Data uchwalenia
Uwagi
1 Handlowa
Przedwiośnie
Hotelowa
Teatralna
Janusza Korczaka
16/46/77
23.03.1977 r.
Nowe nazwy
pobierz
2 Parkowa 16/46/77
XXXIII/276/92
XXX/296/1223.03.1977 r.
23.06.1992 r.
28.11.2012 r.Nowa nazwa
Poprzednia nazwa "ul. Rosenbergów"
Dodanie łącznika ul. Wojska Polskiego-Parkowa


pobierz
3
Kazimierza Pułaskiego

39/80
28.03.1980 r.
Nowa nazwa
pobierz
4
Osiedle Górskie
Młodych
Wiosenna
Brzozowa
Bukowa
Jodłowa
Adama Mickiewicza
Zygmunta Krasińskiego
Juliusza Słowackiego


49/81
10.12.1981 r.
Nowe nazwy
pobierz
5
Generała Władysława Sikorskiego
50/81
XXV/274/12
10.12.1981 r.
29.08.2012 r.
Nowa nazwa
Zmiana - w miejsce "aleja" wpisano "ulica"


pobierz
6
gen. Grota Roweckiego

51/81
10.12.1981 r.
Nowa nazwa
pobierz
7
Generała Władysława Andersa

Zarządzenie zastępcze NR NK-N.4131.2.12.2017.KW
08.01.2018 r.
Poprzednia nazwa Generała Broni Zygmunta Berlinga
pobierz
8
Wiśniowa
Zaułek Wiśniowy

VIII/29/86
31.01.1986 r.
Nowe nazwy
pobierz
9
Szpakowa

XII/38/86
05.12.1986 r.
Poprzednia nazwa "ul. Tkacka"
pobierz
10
Osiedle Konstytucji 3 Maja

XIX/70/88
15.04.1988 r.
Nowa nazwa
pobierz
11
Wincentego Witosa

II/10/88
04.11.1988 r.
Nowa nazwa
pobierz
12
Cypriana Kamila Norwida
Bolesława Prusa
Władysława Reymonta
Marii Konopnickiej
Elizy Orzeszkowej
Juliana TuwimaV/28/89


21.04.1989 r.


Nowe nazwy


pobierz
13
Piastowska
V/30/89
21.04.1989 r.
Poprzednia nazwa "ul. Bolesława Bieruta"
pobierz
14
plac Kościelny
V/31/89
21.04.1989 r.
Poprzednia nazwa "plac Obrońców Stalingradu"
pobierz
15

Bankowa
Bolesława Chrobrego
3-go Maja
Jana III Sobieskiego
11-go ListopadaXXXIII/276/92


23.06.1992 r.
Poprzednie nazwy:
"ul. Stanisława Dubois"
"ul. Karola Świerczewskiego"
"ul. Ernesta Thaelmana"
"ul. Feliksa Dzierżyńskiego"
"ul. 7-go Listopada"pobierz
16
Józefa Piłsudskiego
Ignacego Paderewskiego
Wesoła
Osiedlowa
KamiennaVI/47/99


02.03.1999 r.


Nowe nazwypobierz
17
Plac Kombatantów

XI/89/99
31.08.1999 r.
Nowa nazwa
pobierz
18
Osiedle Podgórskie

II/27/02
XXIV/186/08
11.12.2002 r.
30.04.2008 r.
Nowa nazwa
Zmiana granic osiedla

pobierz
19
Grunwaldzka

XV/94/03
26.11.2003 r.
Nowa nazwa
pobierz
20
Osiedle Europejskie

XX/144/04
LIII/390/10
31.03.2004 r.
27.01.2010 r.

Nowa nazwa
Zmiana granic osiedla
pobierz
21
Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

XXXII/248/05
26.01.2005 r.
Nowa nazwa
pobierz
22
Aleja Św. Jana Pawła II

L/368/06
LV/545/14
26.04.2006 r.
24.09.2014 r.
Poprzednia  nazwa "Aleja Jana Pawła II

pobierz
23
Krucza

XI/83/07
30.05.2007 r.
Nowa nazwa
pobierz
24
Jana Kilińskiego

XLIII/303/09
24.06.2009 r.
Nowa nazwy
pobierz
25
Pod lasem

XLIII/304/09
24.06.2009 r.
Nowa nazwa
pobierz
26
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Bolesława Prusa

LIII/389/10

III/40/10
27.01.2010 r.

29.12.2010 r.
Nowa nazwa

Zmiana - dodatkowy odcinek ul. B. Prusa na wysokości Os. Europejskiego

pobierz
27
plac Świętej Faustyny Kowalskiej

V/61/11
23.02.2011 r.
Nowa nazwa
pobierz
28
Księdza Romana Biskupa

XIV/138/11
XVIII/192/12
28.09.2011 r.
25.01.2012 r.
Nowa nazwa
Zmiana - dodanie dodatkowych odcinków dróg o nazwach:
"ul. 1-go Maja" (odcinek od ul. W. Polskiego do ul. Szpakowej
"ul. W. Witosa" (odcinek od ul. Szpakowej do ul. Kruczej)
pobierz
29
rondo Bielbawu
rondo Bieltexu

XIV/142/11
XVI/165/2011
28.09.2011 r.
30.11.2011 r.
Poprzednie nazwy
 "rondo im.Bielbawu"
"rondo im. Bieltexu"
pobierz
30
rondo Miast Partnerskich

XVI/166/11
30.11.2011 r.
Nowa nazwa
pobierz
31
Azaliowa

XXI/220/12
28.03.2012 r.
Nowa nazwa
pobierz
32
rondo Besteru

XXII/239/12
23/218/16
25.04.2012 r.
25.05.2016 r.
Poprzednia nazwa "rondo Pochyłe"
pobierz
33
Poziomkowa

XXXI/327/12
28.12.2012 r.
Nowa nazwa
pobierz
34
Makowa

XXXI/328/12
28.12.2012 r.
Nowa nazwa
pobierz
35
Bratkowa

XXXIII/348/13
27.02.2013 r.
Nowa nazwa
pobierz
36
Fiołkowa

XXXIII/349/13
27.02.2013 r.
Nowa nazwa
pobierz
37
Sosnowa

XXXVII/377/13
29.05.2013 r.
Nowa nazwa
pobierz
38
Jaśminowa

XXXVII/379/1329.05.2013 rNowa nazwa
pobierz
39
Tulipanowa

XXXVII/380/1329.05.2013 rNowa nazwa
pobierz
40
Księdza Jerzego Popiełuszki

L/495/14
30.04.2014 r.
Nowa nazwa
pobierz
41
rondo im."Inki" sanitariuszki AK

23/219/16
25.05.2016 r.
Nowa nazwa
pobierz
42
 Władysława Grabskiego
Zarządzenie zastępcze NK-N4131.2.9.2017.KW
13.12.2017
Poprzednia nazwa
Jana Hempla
pobierz
43
Rotmistrza Witolda Pileckiego
Zarządzenie zastępcze NK-N4131.2.10.2017.KW13.12.2017Poprzednia nazwa Karola Marksa
pobierz
44
Legionów
Zarządzenie zastępcze NK-N4131.2.11.2017.KW13.12.2017Poprzednia nazwa Marcelego Nowotki
pobierz
45
 Majowa
Zarządzenie zastępcze NR NK-N.4131.2.14.2017.KW
8.01.2018
Poprzednia nazwa 9 Maja
pobierz
46
rondo im.Władysława Stolarczyka
46/422/17
27.12.2017
 Nowa nazwa
pobierz

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Tadeusz Popielarz
Data modyfikacji: 2018/01/22 11:01:48
Redaktor: Grzegorz Horbaczyk