U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Instrukcja Obsługi BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

MENU
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. Fragment menu widoczny jest na ilustracji obok.
Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci białych napisów na ciemnym, granatowym tle.

W menu mogą występować przyciski z odnośnikami uaktywnionymi bądź nieaktywnymi.
Przycisk menu istnieje ale jest nieaktywny wówczas, gdy osoba redagująca biuletyn chwilowo (np. na czas zmian) odłączy przypisaną mu stronę www.

Przycisk nieaktywny ma białe tło, napis jest jasno-szary o normalnej grubości.
Kursor myszy, po naprowadzeniu na taki przycisk, nie powoduje ani zmiany wyglądu przycisku, ani sam nie przyjmuje, charakterystycznej w takim przypadku, postaci dłoni.

Przycisk aktywny ma szare tło, napis jest ciemno-szary i pogrubiony.
Wewnątrz aktywnego przycisku odnośnikiem kierującym do wybieranej strony jest napis. Napis jest hasłem, które w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a napis staje się granatowy i jest podkreślony.

Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Ostatnim przyciskiem menu jest "Logowanie".
Jest on przeznaczony dla uprawnionych redaktorów biuletynu. Użytkownicy odwiedzający serwis BIP nie będą mogli go wykorzystać.

Pod przyciskami menu głównego znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.


STOPKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:
a) Kto jest głównym redaktorem BIP,
b) Kto jest odpowiedzialny za treść oglądanej strony,
c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas),
d) Kto redagował daną stronę.


WYSZUKIWARKA
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "szukaj >".

Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.
Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:
a) Tytułu artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło,
b) Kilku linijek początkowej treści artykułu,
c) Odnośnika do danego artykułu.

Odnośniki w serwisie BIP, z wyjątkiem menu głównego, wyświetlane są w kolorze pomarańczowym. Po wskazaniu odnośnika kursorem myszy, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a odnośnik jest podkreślany.


Biuletyn Informacji Publicznej – Wersja historyczna

Użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej mają możliwość wglądu w wersję historyczną.
Aby zobaczyć zawartość strony z dnia, który interesuje Użytkownika należy z bocznego paska menu wybrać pozycję „wersja historyczna” (znajdującej się w części „obsługa biuletynu”)


Po wybraniu pozycji Użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony, w której należy wybrać datę wersji historycznej.
Po wybraniu daty, należy nacisnąć przycisk „wersja historyczna”Po zmianie na wersję historyczną należy pamiętać o odświeżeniu strony ( klawisz F5).

Przy przeglądanych stronach w górnej części strony pojawi się informacja o tym że przeglądana strona jest wersją historyczną. Informacja zawiera datę z której pochodzi wersja historyczna (informacja ma kolor czerwony).Aby powrócić do wersji aktualnej należy kliknąć na napis „Powrót do wersji aktualnej” a następnie odświeżyć stronę (klawisz F5)
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2010/09/01 11:02:21
Redaktor: Marcin Raś