U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych


 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które ponownie wykorzystywać będą informacje publiczne pozyskane z zasobów Urzędu Miejskiego w Bielawie, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, zgodnie z Rozdziałem 2a – ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późń. zmianami ) zobowiązani są do :
  1. wskazania w informacji o źródle pochodzenia informacji publicznej – od Urzędu Miejskiego w Bielawie,
  2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Miejski w Bielawie,
  3. podania informacji o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu Miejskiego w Bielawie,
  4. udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Bielawie; w pierwotnej pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Podmioty wskazane w ust.1 mogą ponownie wykorzystać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku zobowiązane są do podania stosownych danych przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznych.
 3. Urząd Miejski w Bielawie nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenie informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji - Pobierz
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Szewczyk
Data modyfikacji: 2012/04/16 11:21:00
Redaktor: Marcin Raś