U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

KARTY INFORMACYJNE DLA PROJEKTÓW PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Waldemar Nędza
Data modyfikacji: 2014/11/05 13:38:11
Redaktor: Izabela Zarzycka