U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIASTA BIELAWA.
wiecej->

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -  pobierz plik (pdf)

Treść Planów więcej >


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE wiecej>Postanowienie wyjaśniające granice wpisu do rejestru zabytków ośrodków historycznych miasta Bielawa wiecej->

Ewidencja zabytków nieruchomych miasta Bielawa - pobierz plik (pdf)Komunikaty i ogłoszenia:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIELAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Pocztowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  więcej >


2017  więcej >


2018  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Waldemar Nędza
Data modyfikacji: 2018/01/29 08:21:11
Redaktor: Izabela Zarzycka