U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl
Roczne i kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2005
zgodnie z art 14 pk 2 ustawy o finansach publicznych  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2006 zgodnie z art 14 pk 2 ustawy o finansach publicznych  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2007 zgodnie z art 14 pk 2 ustawy o finansach publicznych  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2008 zgodnie z art 14 pk 2 ustawy o finansach publicznych  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2009 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2010 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2011 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2012 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2013 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2014 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2015 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  więcej >


Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Bielawa za rok 2016 zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2017/03/07 14:45:43
Redaktor: Marcin Raś