U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała nr IV/304/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bielawy projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielawa na rok 2018 więcej >


Uchwała nr IV/305/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielawa na rok 2018 więcej >

Uchwała nr IV/306/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa przedstawionej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 więcej >Uchwała Nr 46/414/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018  więcej >


Uchwała Nr 46/413/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2018/01/04 10:59:39
Redaktor: Marcin Raś