U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr IV/256/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bielawy projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielawa na rok 2017 wraz z uzasadnieniem więcej >
Uchwała Nr 30/291/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bielawa .  więcej >


Uchwała Nr 30/292/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2017/01/05 14:40:52
Redaktor: Marcin Raś