U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr IV/224/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 09 grudnia 2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016. więcej >


Uchwała Nr IV/223/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 09 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bielawy projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielawa na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. więcej >

Uchwała Nr IV/48/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 09 lutego 2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo przedstawionej w uchwale nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa oraz w uchwale nr 17/149/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia  30 grudnia 2015 roku - Uchwały budżetowej na rok 2016. więcej >


Uchwała Nr IV/51/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2016 w sprawie opinii o możliwości sfinanosowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 18/173/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie zmin budżetu gminy na 2016 rok więcej >Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 19/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 36/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 37/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 43/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 45/16 z dnia 3 lutego 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 62/16 z dnia 24 lutego 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 64/16 z dnia 29 lutego 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 78/16 z dnia 14 marca 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 95/16 z dnia 31 marca 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 115/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 127/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 139/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 153/16 z dnia 11 maja 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 166/16 z dnia 31 maja 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 192/16 z dnia 15 maja 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 205/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 223/16 z dnia 20 lipca 2016 r. więcej >


 


Uchwała Nr 25/236/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Uchwała Nr 25/237/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr 17/149/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016  więcej >


Uchwała Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 18/173/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Uchwała Nr 18/174/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 19/182/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Uchwała Nr 19/183/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 20/186/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Uchwała Nr 20/187/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 21/200/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Uchwała Nr 21/201/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 22/211/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Uchwała Nr 23/220/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.  więcej >


Uchwała Nr 24/223/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2016/07/27 15:05:22
Redaktor: Marcin Raś