U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr IV/277/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015. więcej >

Uchwała Nr IV/275/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bielawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie Gminy Bielawa  na rok 2015 wraz z uzasadnieniem. więcej >


Uchwała Nr IV/57/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa oraz uchwale nr 5/37/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015 roku - uchwała budżetowa na rok 2015. więcej >

Uchwała Nr IV/294/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr 16/143/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. więcej >


Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 19/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 21/15 z dnia 2 lutego 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 36/15 z dnia 16 lutego 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 45/15 z dnia 27 lutego 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 53/15 z dnia 18 marca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 67/15 z dnia 31 marca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 99/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 107/15 z dnia 8 maja 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 127/15 z dnia 25 maja 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 134/15 z dnia 27 maja 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 135/15 z dnia 29 maja 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 143/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 146/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 155/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 158/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. więcej > 

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 163/15 z dnia 1 lipca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 178/15 z dnia 22 lipca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 186/15 z dnia 31 lipca 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 215/15 z dnia 16 wrzesnia 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 222/15 z dnia 23 września 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 230/15 z dnia 30 września 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 246/15 z dnia 28 października 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 252/15 z dnia 30 października 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 289/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. więcej >

Zarządzenia Burmistrza Bielawa Nr 302/15 z dnia 31 grudnia 2015 r. więcej >

Uchwała Nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 5/37/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2015  więcej >


Uchwała Nr 6/44/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr 6/43/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 7/57/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.  więcej >


Uchwała Nr 8/63/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 8/64/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr 9/73/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.  więcej >


Uchwała Nr 9/74/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr 11/86/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 11/87/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 12/95/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 12/96/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/36/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 13/105/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 13/104/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 14/118/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 15/135/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.  więcej >


Uchwała Nr 16/144/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/36/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr 16/143/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Uchwała Nr 17/163/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2016/01/25 16:29:51
Redaktor: Marcin Raś