U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_plUchwała Nr IV/271/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 więcej >


Uchwała Nr IV/44/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej w Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 roku więcej >

Uchwała Nr IV/62/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 marca 2014 w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XLVII/464/14 Rady Miejskiej w Bielawy z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok więcej >Zarządzenie nr 8/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 10 stycznia 2014 więcej >


Zarządzenie nr 19/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 15 stycznia 2014 więcej >


Zarządzenie nr 28/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 stycznia 2014 więcej >

Zarządzenie nr 29/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 12 lutego 2014 więcej >

Zarządzenie nr 40/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 28 lutego 2014 więcej >

Zarządzenie nr 52/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 12 marca 2014 więcej >


Zarządzenie nr 56/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 19 marca 2014 więcej >

Zarządzenie nr 61/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 marca 2014 więcej >

Zarządzenie nr 72/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11 kwietnia 2014 więcej >

Zarządzenie nr 79/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 23 kwietnia 2014 więcej >

Zarządzenie nr 112/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 maja 2014 więcej >

Zarządzenie nr 120/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 maja 2014 więcej >

Zarządzenie nr 127/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 12 czerwca 2014 więcej >


Zarządzenie nr 149/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 czerwca 2014 więcej >


Zarządzenie nr 159/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 16 lipca 2014 więcej >

Zarządzenie nr 176/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 lipca 2014 więcej >

Zarządzenie nr 193/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 29 sierpnia 2014 więcej >

Zarządzenie nr 214/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2014 więcej >

Zarządzenie nr 241/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 29 października 2014 więcej >

Zarządzenie nr 293/14 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 grudnia 2014 więcej >

Uchwała Nr XLVI/443/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na rok 2014  więcej >


Uchwała Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa  więcej >


Uchwała Nr XLVII/464/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.  więcej >


Uchwała Nr XLVIII/476/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.  więcej >


Uchwała Nr XLIX/492/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.  więcej >


Uchwała Nr XLIX/493/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr L/500/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.  więcej >


Uchwała Nr L/501/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr LI/507/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.  więcej >


Uchwała Nr LI/508/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr LIII/524/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok  więcej >


Uchwała Nr LIII/525/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr LIV/537/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.  więcej >


Uchwała Nr LIV/538/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr LV/550/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok  więcej >


Uchwała Nr LV/551/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Uchwała Nr LVI/559/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok  więcej >


Uchwała Nr LVI/560/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/442/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2015/01/22 12:52:32
Redaktor: Tomasz Maciejak