U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr IV/299/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we WRocławiu z dnia 15 grudnia 2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 więcej >


Uchwała IV/37/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa oraz w uchwale budżetowej na rok 2013 Nr XXXI/315/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012 więcej >


Budżet Gminy na 2013 r.  więcej >


Wieloletnia Prognoza Finansowa  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2013/02/11 11:31:45
Redaktor: Marcin Raś