U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr IV/310/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Bielawa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 więcej >


Uchwała Nr IV/312/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 więcej >


Uchwała Nr IV/52/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2011więcej >


Uchwała Nr IV/53/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 lutego 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w  uchwale budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku więcej >

Budżet Gminy na 2012 rok  więcej >


Wieloletnia Prognoza Finansowa  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2012/04/02 11:45:40
Redaktor: Marcin Raś