U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Uchwała Nr IV/282/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Bielawa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 więcej >


Uchwała Nr IV/48/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 03 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Bielawa przedstawionego w uchwale Nr IV/52/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie budżetu Gminy Bielawa na 2011 więcej >

Budżet Gminy na 2011 rok  więcej >


Wieloletnia Prognoza Finansowa  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Niemczyk
Data modyfikacji: 2011/03/10 15:06:42
Redaktor: Marcin Raś